ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ား ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

 

ေရနံေခ်ာင္း မတ္ ၅

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာသိေကာင္း စရာမ်ားရွင္းလင္းပြဲကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့သည္။ေရွးဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆုိၿပီး အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ ဝင္းကၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာစည္း႐ုံးေရး ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေဌးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာ ဝင္းေမာင္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ တာဝန္ရွိသူက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေဌး၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေစာဝင္းေမာင္၊ မေကြးခ႐ုိင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းရွိန္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏုိင္ဝင္း၊ အတြင္းေရး မွဴးဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊညာသား(ေရနံေခ်ာင္း)