ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ နာလႏၵာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး အမွတ္တရသရက္ပင္စိုက္ပ်ဳိး

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၁

အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ သည္ ယေန႔တြင္ နာလႏၵာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ မ်ားရွိ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအားၾကည့္ ႐ႈေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁၁ နာရီ အထိ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ပရဝဏ္အတြင္း၌ အမွတ္ တရ သရက္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးေနာက္တကၠသိုလ္ ပရဝဏ္အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္ အအံုမ်ားကိုတာဝန္ခံျဖစ္သူ Mr. Joy ႏွင့္အဖြဲ႕က လုိက္လံျပသကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးဦးေဆာင္ ေသာအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂ဝမွ မြန္း လြဲ ၁၂ နာရီခြဲအထိ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့ လာခဲ့သည္။
ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာရာတြင္ အိႏၵိယေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Capt Alok Bansal မွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။
ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီခြဲ အထိ နာလႏၵာၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျပတုိက္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ရာတြင္ Capt Alok Bansal ႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ Mr. Kamala Singh တုိ႔က အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နာလႏၵာၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ကာ ပါတာနာၿမိဳ႕သို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။