ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေက်းရြာပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားတက္ေရာက္

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးစန္းေမာင္ႏွင့္အတူ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလာ ေသာင္တန္းေက်းရြာသို႔ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ေရာက္ ရွိၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူလူထု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု၍ ေက်းရြာ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္း ကာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘိုးဘကုန္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံု၍ ေက်းရြာပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားသုိ႔တက္ ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။