ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မအူပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္သည္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီမွ ၅ နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ညေန ၄ နာရီတြင္ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အလန္းႀကီးေက်း ရြာရွိ လယ္သမားႀကီးဦးျမေမာင္ေနအိမ္၌လည္းေကာင္း၊ ညေန ၅ နာရီတြင္ တလုပ္လပ္အေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု တလုပ္လပ္အေရွ႕ေက်းရြာရွိ လယ္သမားႀကီးဦးခင္ေဆြ ေနအိမ္၌လည္းေကာင္း ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားမေဆာင္ရြက္မီ မအူပင္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသို႔ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦး ေက်ာ္ေဖဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္း ဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)