ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပန္းတေနာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီမွစတင္၍ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးသို႕ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းသန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႕ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွအားသာ ခ်က္၊အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး(ပန္းတေနာ္)