ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဝင္ကတ္ျပား ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

 

တနသၤာရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဝင္ ကတ္ျပား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား ကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိတ္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ က်င္းပရာ အခမ္းအနား သို႔ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ လိႈင္ဝင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ား မွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ အခမ္း အနားတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္က အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ တို႔က မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားလိုက္နာ ရမည့္ပါတီဝင္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ အသစ္ထပ္မံ ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့သည့္ ပါတီ ဝင္ ၅၅ ဦးအတြက္ ပါတီဝင္စိစစ္ ေရးကတ္ျပားတို႔ကို ပါတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီထံ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္ကလည္းေကာင္း၊ တံဆိပ္ရင္ထိုးမ်ားကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္လိႈင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္တို႔က ဆင္ျမန္းတပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္လင္း(ၿမိတ္)