ဒဂုံၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၆)ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဝင္မ်ားထံသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ လမ္းညႊန္ မွာၾကားမႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတာဝန္ ရွိသူမွ ဦးေဆာင္၍ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရင္း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ကာ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပါတီဝင္မ်ားထံသို႔ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း သြားေရာက္ရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ (၂၆)ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ေသာင္း တို႔ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ပါတီဝင္မ်ား လည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုသို႔ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ကြင္း ဆင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ပါတီဝင္အသစ္ မိသားစုမွ သမီးေလးမစုပိုခ်စ္ရဲ႕ဦးေႏွာက္ အက်ိတ္ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ေရးလိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပး စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္ရဲထြဋ္(ဒဂုံေတာင္)