စလင္းျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စကားဝိုင္းျပဳလုပ္

 

စလင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးပင္ပုေက်းရြာအုပ္စု မက်ီးပင္ပုေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔ က စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ ကာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပါတီ ၏မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သည္။

အဆိုပါေက်းလက္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေသာစကား ဝိုင္းတြင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ ႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးႏိုင္ထူး၊ဦးေဌးတို႔ပါဝင္ၿပီး မက်ီး ပင္ပုေက်းရြာပါတီအမာခံမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားႏွင့္ အားနည္း ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဆြး ေႏြးၾကသည္။ ပါတီအမာခံမ်ားက သိလိုေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ျပန္ လည္ေျဖၾကားၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)