ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ မိုးစစ္ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္ဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

 

ယမန္ေန႔ (19.2.2019) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ မိုးစစ္ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္ဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနား ေက်းရြာပါတီဥကၠဌ၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

၎အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား/ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား/ရပ္ေက်းပါတီေကာ္ မတီ ဝင္မ်ားေက်းရြာတြင္း ပါတီဝင္းမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီ အိုးစည္ဗံုေမာင္းမ်ားျဖင့္ အခမ္အနားကို ဖြင့္လွစ္ ခ့ဲပါသည္။

crd