ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း

 

ကေလးဝ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ယမန္ေန႔ (၁၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ အတြင္းရိွ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ကိုယ္အား ကိုယ္ကိုး ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ အလွဴ ေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ကို လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ဆက္လက္ျပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဠဦးတင္ထြန္းလြင္မွ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သူ ဦးေပၚကာမွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

ေသာ္ဇင္မင္း