ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္္

 

မိုးေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ ခ်ိန္တြင္ မိုးေကာင္း ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီခန္းမတြင္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပါတီအေျခအေနမ်ားရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီးေနာက္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္တို႔မွေပးအပ္ခ့ဲရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးမွ လက္ခံရယူခ့ဲသည္။

၎ေနာက္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျဖည့္စြက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးျမင့္စိုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးရားဝမ္ဂ်ံဳ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္၊ မိုးညႇင္း ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အင္အား ၁၅၀ ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။