မိုးမိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖဲြ႕ ဆပ္ျပာခ်က္လုပ္နည္းသင္တန္း ဆက္လက္သင္ၾကား

 

မိုးမိတ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚနန္း ခင္ျမင့္ေဌးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ အာသံေက်းရြာအရန္ ေကာ္မတီဝင္ဦးထြန္းၾကည္ေနအိမ္ တြင္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ဆပ္ျပာခ်က္နည္းသင္တန္း (စတုတၴေန႔)တြင္ ဆက္လက္သင္ ၾကားျပသေပးခဲ့ၾကသည္။

ခ်က္လုပ္ၿပီး ဆပ္ျပာရည္မ်ား ကို အာသံေက်းရြာေက်ာင္းဆရာ ေတာ္၊ ေက်းရြာနာယကႀကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အမ်ဳိး သမီး ၄ဝတို႔အား ျပန္လည္ေဝငွခဲ့ ၾကၿပီးမြန္းလြဲ၂နာရီခြဲတြင္သင္တန္း ပို႔ခ်မႈေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ခင္မိုးမိတ္