စလင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ်မ္းေျမ့ဆည္းဆာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ အသုံးအေဆာင္ႏွင့္ေငြလွဴဒါန္း

 

စလင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက စလင္းၿမိဳ႕ ျမင္ တင္ ရပ္ကြက္ရိွ ခ်မ္းေျမ့ဆည္းဆာ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဴ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္လင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးေဌးေအာင္၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴးေဒၚႏြယ္နီႏိုင္တို႔ပါဝင္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ခ်မ္းေျမ့ဆည္း ဆာဘိုးဘြားရိပ္သာရိွ အဘိုးအဘြား မ်ားအတြက္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ တစ္ရက္စာ အာဟာရ ကုသိုလ္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ကုိလွဴဒါန္းရာ ခ်မ္းေျမ့ ဆည္းဆာဘိုးဘြားရိပ္သာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးဘိုတင္ေဌးကလက္ခံရယူ ၿပီး လွဴဒါန္းမႈမ်ား အတြက္ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္လင္းအား ျပန္ လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)