ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ ကုန္းဇရပ္ေက်းရြာတြင္က်င္းပ

 

13 February 2019

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းဇရပ္ေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကို ယမန္ေန႔က ကုန္းဇရပ္ေက်းရြာရွိ စည္းမွဴးဦးစံဝင္းအိမ္တြင္ က်င္းပရာ ထားဝယ္ခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းမင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစုိးမင္း၊ ဦးတင္ႏုိင္၊ ဦးမင္းယုသန္း၊ ဦးတင္ေအာင္မုိး၊ ေဒၚခင္ယုသန္းႏွင့္ ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္က ပါတီအင္အားတုိးပြားျခင္းႏွင့္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာၾကားကာ စည္းမွဴးမ်ားတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

SL