ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြး

 

ေဝါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ိုင္ ေဝါၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္ထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ။

ယမန္ေန႔ နံနက္၁ဝနာရီက ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ဝိုင္း ပတ္ေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အထက္ ဝိုင္းပတ္၊ ေအာက္ဝိုင္းပတ္၊ ကြၽန္းစုေက်း ရြာတို႔မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ဝိုင္းပတ္ေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းရီ၏ေနအိမ္တြင္ေဆြးေႏြး စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ဒလႏြမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ရွိ ပန္းညိဳစု၊ အညာစုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု၍ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဒလႏြမ္း ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးျမလြင္၏ေနအိမ္ တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေမာင္ ယုက မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈ ေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္းက ေအာက္ေျခပါတီဝင္ အဆင့္ဆင့္က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ ဖြဲ႕စည္းရာ တြင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အင္အားေတာင့္ တင္းေရးႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီလူငယ္မ်ဳိးဆက္ သစ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ေဆြးေႏြးသည္။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္ဦးေသာင္ထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔က ပါတီဝင္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား၏ သိရွိ လိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း(ေဝါ)