မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

13 February 2019

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးျမင့္လိႈင္၊ ခ႐ုိင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ ေမာင္ေရႊတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီက ဘဟဲေက်းရြာ ပါတီ ႐ံုးတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြ က်င္းပခ့ဲသည္။

ေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုင္းစံ ေအာင္က က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဟဲ ေက်းရြာ အထက ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ရရွိေရး၊ ဘဟဲေက်းရြာ ဆည္ႀကီးလမ္း၊ ေရႊျပည္သာလမ္း၊ အင္ကားယားကုန္ထုတ္လမ္း ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မွ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းအားျပန္လည္ေျဖၾကား ခ်က္မ်ားကို ၄င္းကိုယ္စားဘဟဲ ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားကရွင္းလင္း ျခင္းျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။