ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ကေလးဝ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ကေလးဝ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးဝ ၿမိဳ႕သို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ေကာ္မတီဝင္ ငါးဦးပါ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ႔သည္။

ဆက္လက္ျပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ တိုင္း အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ပါတီစည္း႐ုံးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရွင္းလင္းလမ္းညႊန္မွာၾကားခဲသည္။

ေသာ္ဇင္မင္း