ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ကေလးခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ကေလး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလး ၿမိဳ႕သို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ေကာ္မတီဝင္ ငါးဦးပါ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ကေလးခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံကာ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ တိုင္း အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ပါတီစည္း႐ုံးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟသူ(ကေလး)