ပုသိမ္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ငပုေတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပုသိမ္ခ႐ိုင္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲက ပုသိမ္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးေအာင္ ျမင့္သိန္း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ၍ လုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့သည္၊၊

အဆိုပါ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒က ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံမွ နယ္ေျမကြင္းဆင္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္၊၊

ေက်ာ္သူရဦး