ထိုင္းေတာ္ဝင္မင္းသမီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေတာင္းဆို

ဗန္ေကာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ မင္းသမီး အူဘိုလ္သာရာနာ အဆို တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဩဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ရွင္နာဝပ္ထရာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕၏ ျပင္းျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ထိုင္းရက္ဆာခ်က္ပါတီက ထိုင္း ေတာ္ဝင္မင္းသမီး အူဘိုလ္သာရာနာ၏ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည္။

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္းက ေတာ္ဝင္မိသားစု ဝင္တစ္ဦးက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ လုံး၀မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ မင္းသမီး၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အဆို တင္သြင္းမႈကို ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ထိုင္းရက္ဆာခ်က္ပါတီကို ေတာ္ဝင္မိသားစု ဝင္တစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ ေခၚေဆာင္လာျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ယင္းပါတီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီစာရင္းမွ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

—Ref: AFP