ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းႏွင္႕ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားျပဳလုပ္ေပး

 

ပုသိမ္ႀကီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဝင္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က ေရထြက္ေက်းရြာပါတီဝင္ ဦးၾကည္ေအာင္၏ေနအိမ္၌ ျပဳလုပ္ ခ့ဲသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးဝင္းႏုိင္၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသိန္းလြင္ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္ခ့ဲရာ ပါတီဝင္အသစ္ ၃၇ ဦး ပါတီသုိ႔ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုိးဆန္း