ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းသန္႕ရွင္းေရး လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 

ဒီးေမာ့ဆို – ၁၃-၂-၂၀၁၉

ယေန႕ (၁၃-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၁၂း၀၀)နာရီမွ (၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္အထိကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း
ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိပါတီဝင္ လူငယ္မ်ား လူငယ္ေရးရာလွဳပ္ရွားမွဳဒု-တာဝန္ခံႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား သန္႕ရွင္း ေရး လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ယင္းသို႕သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး (ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာ ဒု-တာဝန္ခံ) ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦး ဦးရဲဝင္း ဦးေက်ာ္သင္း ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ (ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာလွဳပ္ရွားမွဳ ဒု – တာဝန္ခံ) ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၈၅)ဦးခန္႕ သြားေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ