ႏိုင္ငံတကာအေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာက ေၾကးတံဆပ္သံုးခုရရွိ

ျမန္မာအေလးမအဖြဲ႕မွ ေၾကးတံဆိပ္ရရိွခဲ့သည့္ ရဲရင့္ႏိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အေလးမအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအေလးမအဖြဲ႕က ေၾကးတံဆိပ္သုံးခု ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ (2nd EGAT ‘s King Cup Senior International Weightlifting Championship 2019) ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂ ရက္မွ ၆ ရက္ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္ မာအေလးမအဖြဲ႕မွ ကစားသမား သုံးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၏ အမ်ိဳးသား ၈၁ ကီလိုတန္း အေလးမပြဲစဥ္ တြင္ ျမန္မာကစားသမား ရဲရင့္ႏိုင္ က အျမန္မ ၁၂၈ ကီလို၊ ႏွစ္ ဆင့္မ ၁၅၈ ကီလို၊ စုစုေပါင္း၂၈၆ ကီလိုျဖင့္   ေၾကးတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲစဥ္တြင္  အိမ္ရွင္ထိုင္းကစားသမား ႏွစ္ဦး က ၃၀၂ ကီလိုျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္၊  ၂၉၄ကီလိုျဖင့္ ေငြတံဆိပ္ အသီးသီး ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ကီလုိတန္း အေလးမပြဲစဥ္တြင္ ေအးျမတ္မြန္ က ၇၆ ကီလို၊ ႏွစ္ဆင့္မ ၉၀ ကီလို၊ စုစုေပါင္း ၁၆၆ ကီလိုျဖင့္ ေၾကးတံဆိပ္ရရွိၿပီး ယင္းပြဲစဥ္၌ ထိုင္းကစားသမားႏွစ္ဦးက ၁၆၉ ကီလိုျဖင့္ ေငြတံဆိပ္၊ ၁၇၇ကီလိုျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္အသီးသီးဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၅၉ ကီလိုတန္း  အေလးမပြဲစဥ္တြင္ သင္းသင္းစု က အျမန္မ ၇၅ ကီလို၊ ႏွစ္ဆင့္ မ ၁၀၁ ကီလို၊ စုစုေပါင္း ၁၇၆ ကီလိုျဖင့္ ေၾကးတံဆိပ္ရရွိၿပီး ယင္းပြဲစဥ္၌ ထိုင္းကစားသမားႏွစ္ဦး က ၁၈၉ ကီလိုျဖင့္ ေငြတံဆိပ္၊ ၁၉၃ ကီလိုျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္အသီးသီး ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ အေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအေလးမ အဖြဲ႕အပါအ၀င္ အိမ္ရွင္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္စသည့္ ႏိုင္ငံတို႔မွ ကစားသမားမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။   7days