အ္ိုင္အက္စ္အဖြဲ႕ကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္းသြားမည္ဟု ထရမ့္ ကတိျပဳ

၀ါရွင္တန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အိုင္အက္စ္အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား အား အၿပီးအျပတ္ ေခ်မႈန္းသြားေရး အေပၚ ဆက္လက္ အာ႐ုံစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒ္ၶဟူးေန႔တြင္ ကတိျပဳသည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ သည္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဗုဒ္ၶဟူးေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံကာ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ မဟာမိတ္မ်ားက အုိင္အက္စ္ ေခ်မႈန္းေရးတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ပါ၀င္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမ္ၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ဆီးရီးယားရွိ ၎င္းတို႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမ အားလုံးကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ဒီဇင္ဘာလက အိုင္အက္စ္တို႔အား အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀၀၀ ကို ဆီးရီးယားမွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အံ့အားသင့္သြားေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စကား ေျပာဆိုခဲ့စဥ္အတြင္း ထရမ့္က အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ ကာ့ဒ္မဟာမိတ္မ်ားသည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ရွိ နယ္ေျမမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ကထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဂ်ီဟတ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားလက္မွ နယ္နိမိတ္အားလုံးကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူရကီႏွင့္ ကာ့ဒ္တ္ိုက္ခိုက္ေရး အုပ္စုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆီးရီးယား၌ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံထားရသည့္ ျပည္ပမွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဂ်ီဟတ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးေရးအပါအ၀င္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဆီးရီးယားမွ ႐ုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈစသည့္ အေရးကိစ္ၥမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုေတြ႕ဆုံမႈေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

 
-Ref:AFP