မက္ဆီဒုိးနီးယား ေနတုိးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ

ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မက္ဆီဒုိးနီးယားတို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္  လက္မွတ္ေရးထုိးၾက ၿပီးေနာက္ မက္ဆီဒိုးနီးယားဟာ ႏုိင္ငံ ၃၀ ေျမာက္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါဟာ အိမ္နီးခ်ငး္ ဂရိႏုိင္ငံနဲ႔ ၂၇ ႏွစ္ၾကာ နာမည္အျငင္းပြားမႈ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ေရးထုိးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာတဲ့ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမွာ မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နီကိုလာ ဒီမီထေရာ့ဗ္က မက္ဆီဒိုးနီးယားဟာ ကမာၻ႔အဆင့္အေနနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႔မွာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ ႐ုံတင္မဟုတ္ဘဲ ေဘာလ္ကန္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေဒသတြငး္ ၾသဇာလႊမ္းမႈကို အသံုးျပဳမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေနတိုးအဖြဲ႔ဟာ ေဘာလ္ကန္ေဒသ ႏုိင္ငံေတြကို အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံလုိက္တာဟာ ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ႐ုရွားက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယူကရိန္း၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနုိင္ငံေတြနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္တာကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ႐ုရွားက သတိေပးထားပါတယ္။

ယူကရိန္းနဲ႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံတို႔ဟာ ေျမာက္အတၱလႏိၱတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔လုိ႔ေခၚတဲ့ ေနတိုးအဖြဲ႔ကို ဝင္ေရာက္လိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

by DVB