(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေန႔သုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒၏ သဝဏ္လႊာ