ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁ဝနာရီက ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီမွ ဦးတင့္ေဇာ္ႏွင့္ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္တာဝန္ ခံမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစု ေပါင္းအင္အား ၅ဝ တုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဦးတင့္ေဇာ္ ကႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလာ ေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္မိမိတို႕ႏုိင္ငံအတြက္ လူ ငယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သည္ အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖတ္ေက်ာ္လာ ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးမွာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းေရး မွဴးဦးေဌးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမလူငယ္တာဝန္ခံဦးေက်ာ္ေဌး ႏွင့္ ခ႐ုိင္လူငယ္တာဝန္ခံဦးေဇာ္ မ်ဳိးသိန္းတုိ႕က ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမအတြင္း လူငယ္ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လူငယ္တုိ႕၏အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ လူငယ္ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)