ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားအား ဆန္ႏွင္႕ဆီမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင္႕ ေရာင္းခ်

 

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီသည္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး၏ လမ္း ညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး(နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ပံ့ပိုးမႈ ျဖင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား အား ဆန္ႏွင့္ဆီတို႔ကို အထူးေလွ်ာ့ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သြားေရာက္ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိးႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘ ျပည္သူမ်ားအား မေနာသုခ(ဆန္ ရွယ္) တစ္ျပည္လွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ႏႈန္း၊ Meizan ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဆီ ၅ဝ က်ပ္သား တစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၁၆ဝဝ ႏႈန္း၊ Lotus ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ဆီ၅ဝက်ပ္သားတစ္ထုပ္ က်ပ္ ၉ဝဝ ႏႈန္း အထူးေလွ်ာ့ေစ်း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီသည္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္ မႈကို ခံယူလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား ဆန္ႏွင့္ ဆီမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း အေျခခံမိသားစုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္အမွတ္ ၁၊ ၁၂၃၊ ၁၂၄၊ ၁၂၅၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄၊ ၁၃၈၊ ၁၅၅၊ ၁၅၆၊ စစ္ပင္ စသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆီမ်ားကို အထူးေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တစ္ ပတ္လွ်င္ သံုးရက္ႏႈန္းျဖင့္ မိဘ ျပည္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္ အေရာက္ လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ယေန႔ အထိ ဆန္အိတ္ ၁၇ဝႏွင့္ Meizan ဆီဘူး ၁၈ဝ၊Lotus ဆီ အထုပ္ ၁၈ဝ အထိ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကျပည္သူမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာ စြာျဖင့္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေပး သည့္အတြက္ ေဒသခံမိဘျပည္သူ မ်ားက လြန္စြာဝမ္းေျမာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)