ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင္႕ လပတ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပ

 

06 February 2019

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတီၴ လာၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၁၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲအထိလပတ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းဦးကအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္ မတီဝင္ဦးဖုိးဥာဏ္က ပါတီဝင္မ်ား က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေရး၊ ဆက္လက္ တုိးပြားေရးမ်ားကုိ လမ္းညႊန္မွာ ၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ယာယီ ဥကၠ႒ဦးခ်စ္ေထြးက ရပ္ေက်း ပါတီဆုိင္းဘုတ္မ်ား အသစ္ျပန္ လည္တင္ၾကရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္ အင္အားမ်ားစြာျဖင့္ ခမ္းခမ္းနား နားတင္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ျပန္ လည္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

စုိးလႈိင္(ထီလာ)