ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည္႔ ႏိုင္ငံတကာအေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာေၾကးသုံးခုရရွိ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည္႔ ႏိုင္ငံတကာအေလးမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိခဲ႔သည္႔ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု– MOI)

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ နိုင္ငံတကာအေလးမၿပိဳင္ပြဲ (2nd EGAT’s King Cup Senior International Weightlifting Championship 2019) တြင္ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ား ေၾကးတံဆိပ္သုံးခုဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ၈၁ ကီလိုတန္း အျမန္မ ၁၂၈ ကီလိုႏွစ္ဆင့္မ ၁၅၈ ကီလို စုစုေပါင္း ၂၈၆ ကီလိုျဖင့္ ျမန္မာမွ ရဲရင့္ႏိုင္က တတိယ၊ ထိုင္းမွ ၂၉၄ ကီလိုျဖင့္ ဒုတိယ၊ ထိုင္းမွ ၃၀၂ ကီလိုျဖင့္ ပထမျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ကီလိုတန္းတြင္ ေအးျမတ္မြန္က ၇၆ ကီလို၊ ႏွစ္ဆင့္မကီလို ၉၀ စုစုေပါင္း ၁၆၆ ကီလိုျဖင့္ တတိယ၊ ထိုင္းမွ ၁၆၉ ကီလိုျဖင့္ ဒုတိယ၊ ထိုင္းမွ ၁၇၇ ကီလိုျဖင့္ ပထမျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၅၉ ကီလိုတန္းတြင္ သင္းသင္းစုက အျမန္မ ၇၅ ကီလို ႏွစ္ဆင့္မ ၁၀၁ ကီလို စုစုေပါင္း ၁၇၆ ကီလိုျဖင့္ တတိယ၊ ထိုင္းမွ ၁၈၉ ကီလိုျဖင့္ ဒုတိယ၊ ထိုင္းမွ ၁၉၃ ကီလိုျဖင့္ ပထမဆြတ္ခူးရရွိသြားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္ တို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

(Xinhua)