ဆာလာရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကို နန္တက္စ္အသင္းထံေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ကာဒစ္ဖ္ဥကၠ႒ မာမက္ဒဲလ္မန္း အတည္ျပဳ

ကာဒစ္ဖ္အသင္းဥကၠ႒ မာမက္ဒဲလ္မန္းက ဆာလာအတြက္ ေပးေခ်ရမယ့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကို နန္တက္စ္အသင္း ထံ ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ကာဒစ္ဖ္အသင္းဟာ ဆာလာကို ယူရို ၁၅ သန္းနဲ႔ ေခၚယူဖို႔ နန္တက္စ္အသင္းနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရယူအျပီးမွာ ေလယာဥ္ပ်ံ မေတာ္တဆမႈနဲ႔ ဆာလာေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဆာလာေပ်ာက္ဆံုးေနခ်ိန္မွာ ကာဒစ္ဖ္အသင္းက ဆာလာအတြက္ ေပးေခ်ရမယ့္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ယူရို ၁၅ သန္းကို ေပးေခ်ျခင္း မလုပ္ေသးဘဲရွိေနပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုမေပးေခ်တာက ဆာလာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အတည္မျပဳႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျဖရွင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆာလာရဲ႕ မိသားစုအေပၚမွာလည္း ေလးစားမႈရွိရမယ့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖရွင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ကာဒစ္ဖ္အသင္းေနနဲ႔လည္း ဆာလာရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကို ေပးေခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ ဆာလာရဲ႕ အေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႔ ျဗိတိန္ေလယာဥ္ပ်ံေပ်ာက္ဆံုးမႈ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔က အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။

 

-Ref: Skynetsports