ရွမ္းေရွ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုျခင္း

 

ယမန္ေန႔ (၄-၂-၂၀၁၉ )ရက္ေန႔ တြင္႐ွမ္းျပည္နယ္ (အေ႐ွ႕ပုိင္း)ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တာခ်ီလိတ္ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဘုိစံ ၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစူိင္းေရႊထြန္း တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ထန္(တာေလၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံ)ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ ႏွင့္ပါတီရံုးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ တာေလၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး ေအာင္ပါအတုိင္း ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။

ေ႐ွးဦးစြာ တာေလၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ (၃) ေန ဦးခင္ေမာင္လတ္ အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တာေလၿမိဳ႕နယ္မွ မုိင္ (၃၀) ေက်ာ္ကြာေဝးေသာ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေဟြေလာေအာက္ရြာ (နတ္စားဘာသာရြာ) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးအားန အိမ္တြင္ ပါတီဝင္အိမ္ေထာင္ဦးစီး (၂၀) ဦးျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဟြလာ(အေပၚရြာ ၊ခရစ္ယာန္ႏွစ္ျခင္း) ဆရာေတာ္ ဦးအုိက္ဆန္း ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဆရာေတာ္အိမ္သုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ညေန (၁၅း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေဟြေလာရြာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၿပီး အျပန္လမ္း႐ွိ ခမ္း႐ွဲန္ ေက်းရြာသုိ႔ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးယားဂ်ိဳ အိမ္တြင္ ပါတီဝင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (၁၅) ဦးျဖင့္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ပါတီအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခအေန၊လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနမႈ့အေျခအေန ေ႐ွ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားအား ခ႐ုိင္ပါတီ၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌတုိ႔မွ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ထန္မွ လားဟူဘာသာစကားျဖင့္ ႐ွင္းလင္းၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းအဖြဲ့မ်ား မွျပန္လည္႐ွင္းလင္း ခဲ့ၾကပါသည္။

ပါတီဝင္ရြာမ်ားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးပံု ပါ႐ွိသည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ည (၁၉း၃၀) တြင္ တာခ်ီလိတ္သုိ႔ျ ပန္လည္ေရာက္႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

Myo Thant