ပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲသုိ့ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္တက္ေရာက္

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ုိင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက ပါတီဆုိင္း ဘုတ္တင္ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ သည္။အဆုိပါဆုိင္းဘုတ္တင္အခမ္း အနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္မင္း ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ေဒၚႏွင္း အိအိဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးေဇာ္လင္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း က ပါတီဆုိင္းဘုတ္သစ္တင္ရျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ မင္းထြန္းက မိမိတုိ႔ပါတီသည္ ျပည္သူအတြက္ ထာဝရျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တုိင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ခ႐ုိင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒တုိ႔က ပါတီဆုိင္းဘုတ္သစ္ အား အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားပက္ဖ်န္း ေပးခဲ့ၾကသည္။ထုိနည္းတူ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ရီ၏ ေနအိမ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ပါတီဆုိင္းဘုတ္သစ္ တင္အခမ္းအနားကုိ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးသစၥာ