ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေညာင္သူမ်ားေက်းရြာတြင္ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ကနီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ကင္းေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စု ေညာင္သူမ်ားေက်းရြာ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ေနအိမ္တြင္ေတြ႕ဆံု၍ ပါတီ ဝင္မ်ားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရေႏြးၾကမ္းစကား ဝိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယက၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚ မာမာဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးက်န္ထြန္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ အဓိထားေဆာင္ရြက္သြား မည့္က႑ႀကီး ရွစ္ခ်က္ကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအား ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီနာယကဦးရွိန္ ႏွင့္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေဒၚမာမာ ဦးတို႔က ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမ်ဳိးသားေရးအေျခအေနမ်ားကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾက ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ၿပီးစီး ခဲ့သည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)