အီရန္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္သစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

၁၉၇၉ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပစဥ္အတြင္း အီရန္သည္ မိုင္ ၈၀၀ အကြာအေဝးအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ တာေဝးပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္သစ္ တစ္စင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အာခံျခင္းအျဖစ္ အီရန္သည္ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္က႑တြင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ခုခံကာကြယ္ရန္ သက္သက္သာျဖစ္ သည္ဟု အီရန္အစိုးရက ေျပာ ၾကားထားသည္။

အီရန္ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဥေရာပ တုိင္းျပည္မ်ားက ဖိအားေပးလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ဟု အီရန္ေတာ္လွန္ ေရးအေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္း တပ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဒံုးက်ည္သစ္ထုတ္ေဖာ္ မိတ္ ဆက္ပြဲအတြင္း အီရန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဟာတာမီက ‘‘ဒီပဲ့ ထိန္းဒံုးက်ည္သစ္ဟာ အလြန္တိုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္း အရာရာၿပီးစီးေအာင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ၿပီး နိမ့္နိမ့္ေလး ပ်ံႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားၿပီး Hoveizeh အမည္ရွိ ယင္းဒံုးက်ည္သစ္သည္ Soumarမိသားစုဝင္ ဒံုးက်ည္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

အေမရိကန္ထံမွ သတိေပးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အီရန္ သည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၅ ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တုိ႔၏ ဒံုး က်ည္အစီအစဥ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည္။

ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားက ကုသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာမက်ေၾကာင္း အီရန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ ဒံုးက်ည္ မ်ားသည္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးမ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အီရန္က ျငင္းဆန္ထားသည္။

—Ref: Reuters