အင္းေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလူငယ္မ်ား ေက်းလက္လမ္းျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္

 

အင္းေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ုိင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ် အုပ္စု ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ်(ရြာမ)ေက်းရြာ ရြာအဝင္လမ္း ေျမသားလမ္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁ဝ နာရီခြဲအထေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္/ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလမ္းကို မဲဇာေအာက္ပိုင္းေဒသတာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေရႊြ၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးျမတ္ထြန္းတို႔ ဦးေဆာင္၍ လက္ပန္တန္းအုပ္စု၊ မအူကုန္းအုပ္စုႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ်ေက်းရြာတို႔မွ ရပ္/ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားစုေပါင္း၍ စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လူငယ္(အင္းေတာ္)