တာလတ္ပစ္ဒုံးလက္နက္မ်ားဟန္႔တားေရးစာခ်ဳပ္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္ပါက ႐ုရွား ႏုတ္ထြက္မည္

႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တာလတ္ပစ္ႏ်ဴကလီးယားဒုံး လက္နက္မ်ား ဟန္႔တားေရး စာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုပါက ၎တို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုံးက်ည္အသစ္မ်ား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံရိပ္ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုပါက ေမာ္စကိုအေနျဖင့္လည္း ႏုတ္ထြက္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု သမၼတပူတင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာေဂ် လက္ဗ္႐ိုဗ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆာေဂ်း ႐ႈဂူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တာလတ္ပစ္ႏ်ဴကလီးယားဒုံးလက္နက္မ်ား ဟန္႔တားေရးစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ သမၼတ ထရန္႔က ရက္အနည္းငယ္အၾကာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က အထက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

(ေၾကးမုံ)