ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား သံုးခြျပည္ခုိင္ျဖိဳး ရပ္ေက်းဥကၠဌမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႕ႏွင့္ သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီက သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီရံုးတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရသံုးခြျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌေဒၚခင္ျမတ္စုႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားမွတစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ အသင္းဘဝ ကတည္းကစ၍ ပါတီဝင္ မ်ားစြာျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ခဲသည့္ ပါတီျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ တည္ရွိေနသမ်ွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီလည္း တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ ပါတီတာဝန္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားလည္း ေမြးထုတ္ ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႕ ပါတီဝင္မ်ားသည္ အသင္းဘဝ ကတည္းကစ၍ မ်ိဴးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေနေအာင္ ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္ ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုမ်ိဴ းဆက္မ်ားျဖင့္ ယေန႕ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္း သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ေက်းမွစ၍ ျမိဳ႕နယ္ခရိုင္ တိုင္းအဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူအားလံုး က်စ္က်စ္လစ္လစ္ စည္းစည္းရံုးရံုး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႕ လိုေၾကာင္း သို႕မွသာ ပါတီ ေအာင္နိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္မွ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား တိုးတက္ရရွိေရး ပါတီစည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူၾကီးလူငယ္ အမ်ိဴးသမီး ခြဲျခားမေနၾကဘ ဲပါတီဝင္အားလံုး စည္းစည္းရံုးရံုး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီမွ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႕ သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာ အသိတူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ျဖစ္ေၾကာင္း အသိတူမွ အလုပ္တူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႕မွသာ ၂၀၂၀ ပါတီေအာင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ အမ်ိဴးသားေရးကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္ခဲ႕သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီသည္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းေကာ ရုပ္ဝတၴဳပိုင္းပါ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း သို႕ျဖစ္၍ ပါတီဝင္မ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား အျပည့္ျဖင့္ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္ၾက ေစျခင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး ယေန႔လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ား ကိုယ္စား သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚခင္ျမတ္စုမွ ပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)