ရန္မ်ဳိးေအာင္ေစတီေတာ္ထီးတင္ပြဲက်င္းပမည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားဒါနျပဳ

 

ေဘာလခဲ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလခဲေက်းရြာအုပ္စု ေရနီေပါက္ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ တည္ထားကိုးကြယ္ ေသာ ရန္မ်ိဳးေအာင္ေစတီအား ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထီးတင္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ထီးတင္ပြဲက်င္းပမည့္ ေရနီေပါက္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းအား ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ထီးေတာ္ႀကီးမတင္မီ ယမန္ေန႕နံနက္ ၇နာရီခြဲမွ ၁၁နာရီခြဲအထိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္အားဒါနျပဳ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ ရာသုိ႔ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိုးရယ္ႏွင့္ ဦးေအးေရႊ၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာဒု-တာဝန္ခံ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာ ေထြး၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ တာဝန္ခံေဒၚနန္းေစာရင္၊ ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ ဒု-တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ျမင့္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးခ်စ္ဦးေမာင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးဟန္ထူးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ား စုစု ေပါင္း အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)