ဘန္ေကာက္တြင္ မီးခိုးျမဴမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ပိတ္ထားရ

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးရြားေနစဥ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စာသင္ေက်ာင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားၿပီး အစုိးရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားျဖင့္ ကားေစာင့္ေနသည္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Reuters)

 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အက်ပ္အတည္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႐ုန္းကန္ေနစဥ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၄၅၀ ခန္႔ကို ပိတ္ထားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ မီးခိုး ျမဴမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏွာေခါင္း စည္းမ်ား ဝတ္ဆင္သြားလာေနရသည္။ အစိုးရ၏ မညီမွ်ေသာ တုံ႔ ျပန္မႈမ်ားကို လူမႈမီဒီယာတြင္ ေဝဖန္ေနသည္။

မီးခိုးျမဴမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနျခင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးခိုး ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ႐ိုးျပတ္မ်ား မီး႐ႈိ႕မႈ၊ စက္႐ံုမ်ားမွ မီးခိုးထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို အျပစ္ တင္ထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက မိုးတုမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကို ေရေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလ တြင္ အေမႊးတိုင္မ်ား မထြန္းညႇိရန္လည္း ပန္ၾကားထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္း ၄၃၇ ေက်ာင္းကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ ေန႔လယ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ အထိ ပိတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁,၅၀၀ ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

‘‘အေျခအေနက ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၃၊ ၄ ရက္အထိ ဆုိးရြားေန ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြပိတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဘန္ေကာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကြမ္ေမာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခ႐ိုင္ေလးခုအနက္ သံုးခုတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ား ဆိုးရြာစြာ ဖံုးအုပ္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပန္းၿခံမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္ျခင္းမ်ားကို မၾကာမီ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ကြမ္ ေမာင္းက ေျပာသည္။

—Ref: AFP