ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဟသၤာတခ႐ုိင္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ဇလြန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္၍ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ ဟသၤာတခ႐ုိင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးတာဝန္ခံဦးသန္းထြန္းက လမ္းၫႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက အမွာစကားေျပာ ၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတစ္ဦးခ်င္းစီက ပါတီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ဦးÓဏ္လင္းႏွင့္ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္းတုိ႔က ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးကေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္း ေရးမွဴး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဧရာ ဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္း၊ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္း ကုိကုိ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးလွခုိင္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏုိင္၊ ဦးေအာင္ဝင္းေဆြ၊ ဟသၤာတခ႐ုိင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးၫြန္႔လႈိင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ေလး မ်က္ႏွာ၊ဇလြန္၊ အဂၤပူ၊ ျမန္ေအာင္၊ ၾကံခင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္သူေဇာ္(ဇလြန္)