ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ၊ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရး မွဴးမ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးကအမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စတင္ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာျပည္ သူမ်ား၏ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ေတာင့္တင္းသလို အရည္အခ်င္း အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ပါတီ ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္သျဖင့္ ပါတီကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပါတီဝင္တိုင္း သည္ ပါတီစိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားဖို႔လို ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကား သည္။

ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ က ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရးေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ မိမိကစီမံ မိမိကလူငယ္ မိမိကအမ်ဳိးသမီးေရးရာဟု ခြဲျခား မေနဘဲ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း ကို စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ ဦးအုန္းျမင့္က ပါတီစည္း႐ံုး ေရးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕ အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီက လုပ္ငန္းလမ္း ၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္မွာ ပါတီ၏ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးမ်ား ကို လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အသိတူမွ အလုပ္တူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္တူမွ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ေျပာၾကားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ား ကနဦးေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကား သည္။
ထို႔ေနာက္ပါတီဝင္မ်ားကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း က ၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရွိအေျခအေန မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း (YGN