ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ေက်ာက္ႀကီး ဇန္နဝါရီ ၂၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွစိုက္ထူရန္က်န္ရွိေနသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဘုန္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ အင္းနက္ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးဗ်က္အင္းေက်းရြာ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးလွစိန္ေနအိမ္ေရွ႕ႏွင့္ မရမ္းေက်းရြာ အုပ္စု ကြၽဲတလင္းေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ ေစာဝင္းျမင့္ေနအိမ္ေရွ႕ႏွင့္ ထိုက္ထူေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ ေစာတင္ထူးေနအိမ္ေရွ႕တြင္ အသီးသီးစိုက္ထူခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာပါတီ ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး နယ္ေျမခံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ ေရးရာ အလိုက္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္စိစစ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)