စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရဆင္း အလက စိုက္/တကၠသိုလ္ အမက၊ အိုက္ေစာက္ အမက၊ မရင္းႀကီး အမက ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနားသုိ႔ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဖိုးသိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ပႏၷက္တင္ခဲ့ၾကေၾကာ%8