တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စလီေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံု

 

ယမန္ေန႕(၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ ညေန (၁၈း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ခ႐ုိင္ဥကၠဌ ဦးဘုိစံသည္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီ ဘ႑ာေရးွမွဴး ဦးေအာင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိင္းေရႊထြန္း၊ ဖန္မင္အုပ္စု စည္းရံုးေရး တာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ ဦနမ္ႏြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚမူအန္တူငဲတ (ခ) မၿဖိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပါတီရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္မင္အုပ္စု စလီေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရန္
ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ကြင္းဆင္းလာေရာက္သည့္ ပါတီအဖြဲ႔မ်ားက တစ္ဦးျခင္း မိတ္ဆက္ၾကၿပီး ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠဌမွကြင္းဆင္း လာေရာက္သည့္ အေၾကာင္းအား ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးေယာဇက္ (ေက်းရြာသူႀကီး)၊ ဦးေလာ္ဆဲ (ရပ္မိရပ္ဖ)၊ ဦးရန္ေနာင္စုိး၊ ဦးယာေပ၊ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာဦးဖိႏြန္၊ ဦးလုကာတုိ႔မွ ေက်းရြာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးရာခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ခ႐ုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္ူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းမွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိမဴ႕ အေျခအေန လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းျခင္း ၊ခ႐ုိင္ (အရန္) ေကာ္မတီဝင္၊ မယ္ေခါင္ ရပ္ကြက္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းေပၚသိန္းမွ ၂၀၂၀ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးတြင္ လက္တြဲပါဝင္ရန္ ကိစၥမ်ား၊ ဖန္မင္အုပ္စု စည္းရံုးေရး တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ႏိုင္မွ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ႐ွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ႐ုပ္ပံုပါ ၂၀၁၉ – ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္အား ဖန္မင္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ႏိုင္မွ စလီ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးလုကာအား ေပးအပ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲအား ည (၈) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုပြဲသုိ႔ ေက်းရြာျပည္သူ (၆၀) ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရ႐ွိပါသည္။

myo Thant