ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လက္ဖက္ရည္စကားဝိုင္းက်င္းပ

 

ေလာင္းလံုး ဇန္နဝါရီ ၂၇

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ႀကီးေက်းရြာရွိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ ယမန္ေန႔မြန္းလဲြ ၁ နာရီက လက္ဖက္ရည္စကားဝုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးသိန္းသန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးမင္းယုသန္း၊ ဦးတင္ႏုိင္၊ ဦးမင္းႏုိင္၊ ဦးေလးေလး၊ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားတုိးပြားျခင္းမ်ားကုိ ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ားႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္ျပီး လက္ရွိဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္က ရွင္းလင္းေျပာၾကား ကာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ လက္ဖက္ရည္စကားဝုိင္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းယုသန္း