လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီႏွင့္ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီ ေကာ္မတီမ်ားလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္း အေဝးမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္း အေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္း ႏွင့္ မြန္းလြဲပုိင္းမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တာဝန္ခံ ဦးတင္ ေမာင္ဝင္း၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေဇာ္၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံဦးၾကည္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

TZH