ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သရက္ေတာေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕ နယ္ သရက္ေတာေက်းရြာအုပ္စု ပိုးစာေတာေက်း႐ြာ ဦးေက်ာ္ခင္၏ ေနအိမ္တြင္ ရပ္/ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခ့ဲသည္။

ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္သရက္ေတာ ေက်းရြာအုပ္စု ပိုးစာေတာေက်း ရြာေနျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ခင္၏ ေနအိမ္တြင္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပရာသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံဦးေက်ာ္ေဌးႏွင့္ခ႐ိုင္ေကာ္ မတီဝင္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရပ္/ေက်းဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ ဝင္းႏွင့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီမိတ္ေဆြမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား၅ဝတက္ေရာက္ ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး(ေနျပည္ေတာ္)