သမၼတ ပူတင္ အေပၚ ျပည္သူလူထုယုံၾကည္မႈ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးက်ဆင္းေန

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္အေပၚ ႐ုရွားျပည္သူတို႔၏ ယုံၾကည္မႈမွာ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးက်ဆင္း ေနေၾကာင္း ႐ုရွားႏိုင္င္ငံ ျပည္သူ႕ဆႏၵ သုေတသနဌာန၏ စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတပူတင္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈမွာ ၃၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔က်ဆင္းမႈမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေထာက္ခံမႈအနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါရလဒ္ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လက ေနာက္ထပ္ ေျခာက္ႏွစ္တာ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ပူတင္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္မႈ မရွိ ေသာ္လည္း သမၼတရာထူးအတြက္ ေရရွည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ဆက္ခံမည့္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုရဲရင့္ေစလာႏိုင္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ယူကရိန္းႏိုင္ငံ က႐ိုင္းမီးယားေဒသကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပူတင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈႏႈန္းသည္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အျမင့္ဆုံးေရာက္ရွိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္မႈႏႈန္း ၅၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္း သုံးလအတြင္း ၃၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုး႐ြားစြာက်ဆင္းလာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၃၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

-Ref: Thestandartime