တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသေပး

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ သစ္ဆိမ့္ပင္ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈ နယ္လွည့္အခမ့ဲေဆးကုေပးခ့ဲသည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈ ျဖင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္လွည့္အခမ့ဲေဆးဝါး ကုသျခင္းကို သစ္ဆိမ့္ပင္ေက်းရြာအုပ္စု သစ္ဆိမ့္ပင္ေက်းရြာေန ဦးလွမ်ဳိး၏ေနအိမ္ ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ လူနာ ၁၂၅ ဦးကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိ ေဆးဝါးကုသေပး ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔က မ်က္ရဲေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ လူနာ ၁၈ဝ အား တြင္းနီ ေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒ ဦးတင္ဝင္း၏ေနအိမ္၌ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးဆရာဝန္ ေဒါက္တာသန္းတင္ေအာင္ အပါအဝင္ ဆရာဝန္ေလးဦးတို႔က က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္လွည့္အခမ့ဲေဆး ကုသေပးခဲ့သည္။ ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္ ေရႊၿမိဳ႕ေက်းရြာသို႔ဆက္လက္၍ ေက်းလက္ ေန ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ နယ္လွည့္အခမ့ဲေဆးကုသေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းဘိုထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္လွည့္ အခမ့ဲေဆးကုသေပးရာေနရာသို႔ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေကာ္မတီ ဝင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚသီတာ ေထြး၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဖအံ့ေမာင္၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၊ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေရႊ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဘိုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဝိုင္းဝန္းလုပ္အားေပး ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။